2 junio, 2023

Taller Aprèn en Família

Quan les pantalles entren a les vides dels nostres fills i filles, tot són preguntes: a quina edat li compro un mòbil? Quanta estona és normal que passi amb els ejocs? Hi ha tants riscos com diuen? Per què s’han convertit en una font de conflicte? Es plantegen i treballen situacions quotidianes de casa relacionades amb el mòbil, l’ordinador, les e-xarxes o els e-jocs. S’exposen els usos, els mals usos i/o usos problemàtics de les pantalles i les aplicacions 2.0,i es tracten els riscos associats a aquestes eines. Es reflexiona conjuntament sobre pautes educatives i límits, així com sobre algunes propostes.

https://www.viladecans.cat/ca/fmip2223tothom-en-te-0