24 septiembre, 2023

Assemblea General Ordinària del AMPA

Reunió de la Junta General Ordinària de l’AMPA

Benvolgudes famílies

Per la present us convoquem a la reunió de la Junta General Ordinària (Assemblea General) que s’ha de realitzar cada any.

És importat l’assistència a aquesta reunió perquè en ella es rep informació interessant sobre la marxa de l’AMPA. També és important perquè l’Assamblea és un dels fòrums (encara que no la única via) en el que tots els socis podem fer sentir la nostra veu.

La reunió serà el proper dimarts 28 d’octubre, a les 19:00h  en primera convocatòria i a les 19:15h en segona convocatòria,  al gimnàs de l’escola.

Parlarem dels següents temes.

  1. Lectura i aprovació de l’acta del curs passat
  2. Aprovació de la Junta: comentarem les persones components de junta provisional. Aquesta nova Junta serà la que es farà càrrec de l’AMPA durant el present curs, si és confirmada per l’Assemblea.
  3. Temes econòmics: presentarem l’estat de comptes i el pressupost del proper curs.
  4. Activitats: parlarem extraescolars, xerrades, jocs escolars, i de la resta d’activitats que realitzrà l’AMPA
  5. Torn de precs i preguntes per part dels assistents.

 

Att, La Junta provisional