24 septiembre, 2023

Inscripció i normativa

NORMATIVA

  1. Per poder participar a qualsevol de les activitats organitzades per l’A.M.P.A., s’haurà d’estar al corrent de pagament de la Quota de l’Associació, així com dels pagaments del cursos anteriors.
  2. Les activitats s’iniciaran puntualment. I els alumnes hauran de portar un petit berenar per menjar-s’ho abans d’iniciar l’activitat.
  3. Els alumnes passen directament de l’escola amb els monitors per realitzar l’activitat, no haureu de venir a recollir-los fins la hora de finalització de l’activitat per la porta indicada.
  4. No està permesa l’assistència de mares/pares durant el desenvolupament de les activitats.
  5. Per canviar-se de roba, s’utilitzaran els vestuaris del Col·legi.
  6. És imprescindible que per a cada activitat portin la indumentària adequada, la qual s’indica en cadascuna de les fulles informatives.
  7. Les activitats es pagaran trimestralment per banc. La baixa d’alguna activitat, no significa que tingui dret a la devolució de la quota.
  8. La falta reiterada de disciplina en alguna de les activitats, podrà ser motiu d’expulsió en la pràctica de la mateixa.
  9. Els alumnes que realitzin alguna activitat que entri en competició amb altres escoles, hauran d’utilitzar a més de l’equipatge habitual, l’equipació entregada per l’AMPA.

 

INSCRIPCIÓ

Podeu formalitzar la inscripció descarregant-la i portant-la a l’oficina del AMPA correctament omplerta, us recordem que l’horari d’oficina és de dilluns a divendres de 17:00h a 18:30h.

Descàrrega la inscripció

Properament podreu fer la inscripció ONLINE, a través de la nostra web.