24 septiembre, 2023

Pla Local per a la millora de l’èxit educatiu

L’ajuntament de Viladecans organitza el Pla Local per a la millora de l’èxit educatiu un lloc de reunió per a docents, famílies, AMPA, entitats i empreses on s’explicarà les activitats que s’ofereixen i de quina manera es pot participar en aquest pla, les reunions es faran en tres sessions de 19h a 20:15 els dies 15 de genera l’Ateneu d’Entitats Pablo Picasso, el 21 de gener a l’escola Montserratina i el 22 de gener al centre de formació d’adults Edelia Hernàndez, tothom que estigui interessat pot acudir a dires reunions.