24 septiembre, 2023

Nota Legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’Associació de Mares i Pares d’alumnes de l’escola Sagrada Família Viladecans (en endavant AMPA SAFA Viladecans.)

L’AMPA SAFA Viladecans no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial i sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu lloc web i els serveis que s’hi ofereixen.

Així, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades dels continguts d’aquesta web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de l’AMPA SAFA Viladecans o del titular dels mateixos.

L’AMPA SAFA Viladecans declina tota responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web ja que la funció dels enllaços que hi apareixen és únicament la d’informar sobre un tema concret.

L’AMPA SAFA Viladecans s’exonera de tota responsabilitat pel correcte funcionament d’aquests enllaços, del resultat obtingut a través d’ells, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la que s’accedeixi, així com dels perjudicis que la informació de la pàgina trobada pugui ocasionar en l’usuari.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.